Hur bra är elsparkcyklar för miljön?

by Maja Mando
man in blue long sleeve shirt and brown pants wearing black shoes running on street during

De senaste åren har elsparkcyklar blivit en trendig och miljövänlig transportlösning som erbjuder ett bekvämt och grönt alternativ till kollektivtrafik och bilkörning. Men trots deras goda intentioner uppstår en paradox: istället för att minska bilresor, verkar elsparkcyklar i huvudsak ersätta kollektivtrafik och promenader.

Elcyklar är idag så vanliga i stadsmiljöer att vi knappast längre tänker på hur allt egentligen började. Men varför introducerades egentligen elsparkcyklar?

Svaret är att elcyklarna lanserades för att minska bilåkandet. I stadsmiljöer är bilen ofta ett problem, och tanken var alltså att elcyklarna skulle få oss att köra bil mer sällan. Istället för att ta bilen till jobbet skulle alltså flera kunna ta en elsparkcykel. Dessutom var tanken att den nya transportlösningen skulle göra att stadsbor slapp sitta i evighetslånga bilköer.  Men hur blev det egentligen? Nu har det gått några år och det finns därmed möjlighet att utvärdera resultatet.

Oväntade resultat

Forskare har alltså undersökt hur vi använder oss av elsparkcyklar. Och ett resultat visar att de flesta som väljer elsparkcykeln väljer alternativet för hela resan. Många trodde att elsparkcykeln skulle kombineras med kollektivtrafiken men resultatet visar alltså ett annat beteendemönster.

En annan viktig aspekt i gäller vilket transportmedel som elsparkcykeln ersätter. Tanken var ju att elsparkcykeln skulle ersätta bilen. Men tyvärr verkar det som att transportmedlet istället ersätter kollektivtrafiken eller en promenad. Därmed har alltså den nya lösningen inte kunnat minska biltrafiken och därmed uppfyllt de miljömässiga målen. Och ur ett miljöperspektiv så är det självfallet bättre att ta en promenad än att använda en elsparkcykel. Även kollektivtrafiken är ett bättre val än en elcykel sett till mängden utsläpp som resan orsakar.

Roligare resa

Vi kan göra många olika saker för att ha kul. Vi kan spela turneringar på casino, kolla på en film – eller hyra en elsparkcykel. Forskarna har nämligen kommit fram till att många väljer er sparkcykeln för att det är helt enkelt är roligare. Och även det är ett oväntat resultat.  

Kort sagt används inte elsparkcyklar på det sätt som trafikplanerare hade trott och hoppats men vad betyder det för framtiden? Enligt forskarna behöver vi förstå mer om användandet av elsparkcyklar. Och den här studien är alltså ett första steg i att förstå varför vi använder sparkcyklar, och i vilka situationer som vi hellre väljer andra alternativ. Bland förslagen finns till exempel att städerna bör utveckla infrastrukturen för elsparkcyklar. På så sätt tror man att förutsättningarna ökar för att elsparkcykeln faktiskt ska kunna ersätta bilen vid kortare resor. 

En annan fråga handlar om ekonomin. Många experter menar att elsparkcyklar bör subventioneras på platser där många tar bilen helt i onödan. I sådana fall så skulle elsparkcykeln kunna vara en lösning som var lite snällare mot plånboken.

Mycket lär hända framöver när det gäller elsparkcyklarna, men om du vill fortsätta att ha lite kul kan du såklart även välja att spela på nya svenska casinon. Slutligen menar man att även övriga trafikanter bör öka sin kunskap och förståelse om elcykelanvändarna. Detta för att färden ska bli säkrare för den som väljer cykeln.

Parkering och förvaring av elcyklar

En annan fråga som ofta diskuteras rör också parkeringen av elcyklar. I många städer runt om i världen har det nämligen blivit ett problem med elsparkcyklar som ligger slängda på trottoarerna. Och det handlar inte bara om nedskräpning utan även en trafikfara. I Paris, där det finns 15 000 elsparkcyklar, har man till exempel valt att rösta om frågan. Ska elsparkcyklarna finnas kvar eller bör de förbjudas?

Related Posts