Hur många invandrare har Sverige?

by Maja Mando
IMMIG

Sverige hade länge en väldigt generös invandringspolitik. Under den svåra flyktingkrisen 2015 var Sverige det land som tog emot näst flest flyktingar. Ser man till befolkningsmängden var Sverige det land som 2015 tog emot flest. 

163 000 av dem som kom under flyktingvågen 2015 valde att ansöka om asyl och att få stanna i Sverige. Av dessa fick 60 501 personer permanent uppehållstillstånd i Sverige. Men det är inte bara de som kommit som flyktingar som räknas in i statistiken. I texten som följer ska vi försöka bena ut begreppen och besvara frågan; hur många invandrare har Sverige? 

Vem räknas som invandrare?

Det är många som vill ha svar på frågan; hur många invandrare har Sverige? Men vad är en invandrare och vilka människor räknas till gruppen? Enligt Nationalencyklopedin är en invandrare en immigrant. Det vill säga en person som flyttar från ett land till ett annat en längre tid. 

Enligt Statistikmyndigheten SCB som är de som årligen besvarar frågan “hur många invandrare har Sverige?”, måste man inkludera alla de som är utrikesfödda och har beviljats uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige och är folkbokförda i landet. 

Till denna grupp invandrare räknas alla de som är födda i ett annat land och som har föräldrar med svenskt medborgarskap, invandrare, utländska studenter och adopterade som är utrikesfödda. Asylsökande och andra som inte är folkbokförda i Sverige ingår inte i befolkningen, och finns inte med i den årliga statistiken.

Statistik över antal invandrare i Sverige idag och de senaste åren

Svaret på frågan över hur många som har invandrat till Sverige är följande; för år 2021 uppgick andelen utrikesfödda i Sverige till 2 090 503 personer. Av dessa var 1 038 105 utrikesfödda kvinnor. 1 052 398 var utrikesfödda män. 

Hur många invandrare har Sverige 2015? Svar: 1 676 264
Hur många invandrare har Sverige 2016? Svar: 1 784 497Hur många invandrare har Sverige 2017? Svar: 1 877 050
Hur många invandrare har Sverige 2018? Svar: 1 955 569
Hur många invandrare har Sverige 2019? Svar: 2 019 733
Hur många invandrare har Sverige 2020? Svar: 2 046 731

Related Posts