Jacob Wallenberg, Investors mäktige ledare

by Maja Mando
INVESTOR1

Jacob Wallenberg driver tillsammans med Peter Wallenberg Jr och Marcus Wallenberg den mäktiga Wallenberg Koncernen med ägarbolaget Investor i spetsen. Hur stor Jacob Wallenbergs privata förmögenhet är, är svårt att uppskatta. En googling av “jacob wallenberg net worth

ger bara en uppskattning av hans årliga ersättningar för styrelseuppdrag, samt vilken förmögenhet han som privatperson deklarerat. I slutet av 2021 bedömdes Investors hela portfölj ha ett värde på 204 miljarder kronor.

Vem?Jacob Wallenberg, en av Investors tre förgrundsgestalter
Ålder?Jacob Wallenberg är född 1956.
Bor?Jacob Wallenberg har sin bostad på Nybrogatan 54 i Stockholm
Barn?Jacob Wallenberg har tre stycken barn

Jacob Wallenberg, familj och bakgrund

Jacob Wallenberg föddes 1956 och tillhör den femte generationen av släkten Wallenberg. Jacob Wallenbergs fru heter Annika Levin. Tidigare var Jacob Wallenberg gift med Marie Wehtje.

Jacob fick sin grundläggande utbildning vid internatskola i Sigtuna. Han tog senare sin examen vid Wharton School, University of Pennsylvania. Efter examen arbetade Jacob på banker i en rad länder, bland annat i New York, Singapore, Hong kong och London, innan han 1984 började på SEB. 1991 gick han till Investor AB, men 1997 var han tillbaka på SEB som VD under 5 månader, innan han blev styrelseordförande där.

Jacob Wallenberg bor inte i hus, utan är bosatt i en bostadsrätt på Nybrogatan i stadsdelen Östermalm i Stockholm. Wallenbergfamiljen, eller Wallenbergsfären som de ofta kallas i ett vidare begrepp har alltid sett det som viktigt att bo kvar i Sverige trots stundom högt skattetryck och ofördelaktiga regler för höginkomsttagare. 

Jacob Wallenbergs förpliktelser gentemot Sverige

Wallenberg familjen har antagit vissa stadgar och regler kring hur de skall förhålla sig och agera.

Stadgarna beskriver bland annat hur de skall verka och vilka typer av företag de skall investera i.

Genomgående för hela deras strategi är att de skall arbeta för Sveriges nytta och väl.

Detta innebär bland annat att man jobbar för att huvudkontor och kompetenser skall finnas kvar i Sverige och i Svenska företag. Wallenberg beskriver sina strategier som långsiktiga och hållbara. En betydande del av de avkastningar som kommer av familjens tillgångar, återinvesteras i Svenskt Näringsliv och svensk forskning.

En av de organisationer som övervakar familjen Wallenbergs engagemang är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, där även Jacob Wallenberg är aktiv. Via denna och andra stiftelser delar Wallenberg ut hundratals miljoner till forskning och arbete inom innovativ teknik. Ledordet för hela familjen Wallenberg är att ha starka värderingar, både idag och imorgon.

Jacob Wallenberg och Investor

Jacob Wallenberg är styrelseordförande i Investor och vice ordförande i Wallenberg Investments. Utöver detta är han verksam i flera stiftelser. Han arbetar dessutom nära både Ericsson och ABB, två bolag som Investor är storägare i.

Under senare år har spekulationerna kring nästa generations intåg i den verkliga makt kretsen gått höga. Det rör sig om den sjätte generationen, och handlar först och främst om barnen till Jacob, Marcus och Peter Wallenberg jr. Som nämndes innan har Jacob Wallenberg tre barn, två döttrar och en son, Jacob Wallenberg jr.

Flera av dessa yngre individer i Wallenbergfamiljen har redan tagit steg in i deras olika företag. Andra håller som bäst på att avsluta sina utbildningar. Även om Wallenberg är noga med att vara  Sverige troget, har man ofta valt studier i USA, i alla fall de som varit på universitetsnivå.

Jacob Wallenbergs dotter, Lovisa Cavalli Wallenberg arbetar exempelvis i Wallenberg Företaget Permobil.

Jacob Wallenberg och framtiden

En slagning på Jacob Wallenberg på hitta.se, ratsit eller Mr Koll ger ingen sensationnel information. Det är i linje med Wallenbergfamiljens strategi kring att verka utan att synas.

Jacob Wallenberg den äldre, som levde 1892 till 1980, var en av de som också levde upp till denna devis.

Vad Jacob Wallenberg kommer att syssla med under återstoden av sitt yrkesverksamma liv och på ålderns höst vet vi inte. Kanske väljer han att bli författare till böcker om ekonomi och affärsliv. Ett ännu större engagemang i de olika stiftelser Wallenberg äger är också troligt.

Det är möjligt att han som övriga, tidigare medlemmar i Wallenbergsfären kommer att arbeta upp i hög ålder. Med det sagt ligger det en viss press på honom, Marcus och Peter att släppa fram nästa generation, och att framförallt ge kvinnorna plats, och på så sätt bryta den mansdominans som alltid kännetecknat Wallenbergfamiljen.

Jacob Wallenbergs CV:

  • Universitets examen vid University of Pennsylvania
  • Arbete på internationella banker, därefter arbete inom SEB, där han var VD innan han blev dess styrelseordförande
  • Styrelseordförande i Investor
  • Verksam i flera stiftelser

Related Posts