Hur länge har man Corona?

by Maja Mando

Corona är ett luftvägsburet virus, det vill säga du andas in viruspartiklarna från en smittsam person. En smittsam person som nyser, hostar eller andas ut små droppar, som du andas in, kan föröka sig i din kropp. För att du ska insjukna måste du få in i kroppen en viss mängd viruspartiklar.

Hur smittsamt är Corona

Spridning av Corona sker framför allt vid nära kontakter mellan personer, men olika individer kan vara mer eller mindre känsliga för att utveckla infektionen.

Infektion med Corona

Om du väl utvecklat sjukdomen, hur länge har man Corona? Symtomen på Corona kan variera från inga symtom alls till livshotande tillstånd. Har du milda symptom är du oftast frisk efter fem dagar. Är du mer allvarlig sjukdom kan du vara sjuk i flera veckor. Har du legat på sjukhus och speciellt om du behövt syrgas kan det ta längre tid innan du är frisk.

Related Posts