Hur många föräldradagar får man spara efter 4 år

by Maja Mando

Förståelse kring föräldradagar

Visst har vi alla funderat på “hur många föräldradagar får man spara efter 4 år”? Föräldraledighet är en rättighet som vi alla borde utnyttja fullt ut, men det finns regler att förhålla sig till. Och igen, det är fullt förståeligt om du är förvirrad!

Antal föräldradagar att spara

I Sverige har du rätt att spara dina föräldradagar. Men det finns ett tak för att spara dessa dagar. Efter det barnet fyller 4 år, kan du spara upp till 96 föräldradagar. Dessa kan du sedan nyttja fram till det året ditt barn fyller 12 år.

Ålder på barn Maximalt spara föräldradagar Uppspelnings period
0 – 4 år Obegränsat 4 år
4 – 8 år 96 dagar 8 år
8 – 12 år 0 dagar 4 år
12+ år Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Slutsats

Så igång med planeringen, föräldrar! Hur många föräldradagar ni kan spara efter 4 år är nu fastställt. Men tänk på att detta gäller endast om du inte har förbrukat alla dina dagar. Det handlar till slut om att ta ut dina dagar på ett sätt som fungerar bäst för du och din familj.

  1. Planera din föräldraledighet noga
  2. Gör dig bekant med reglerna
  3. Glöm inte att det är viktigt att njuta av ditt barns uppväxt!

Related Posts