Hur många semesterdagar får man spara?

by Maja Mando
VACATION1

Ibland känns det som att man slavar på med sitt arbete dag ut och dag in och aldrig riktigt får vila. Men det är bara en känsla, faktum är att vi i Sverige har ganska starka lagar kring semester och rätt till vila. Vi ska kunna arbeta hårt, men vi ska också kunna slappna av mellan arbetspassen och kunna återhämta oss. 

Slaveriet avskaffades för många år sedan och sedan dess har arbetsrätten givit arbetaren fler och starkare rättigheter. Men det kan vara lite svårt att navigera i arbetsrätt. Det finns många lagar och regler att hålla reda på och tyvärr är inte alla arbetsgivare bäst i klassen med att informera tydligt om vad som gäller.

Det gällde särskilt när covid-pandemin satte samhället i beredskap och många inom kommunal och vårdförbundet – undersköterskor och sjuksköterskor – fick arbeta dubbla pass och avvakta med semesteruttag. 

Med alla semesterdagar som hölls tillbaka uppkom flera viktiga frågor: Hur många semesterdagar får man spara? Kan man ta ut semesterdagar när man vill? Vad gör jag om jag inte kan ta ut sparade semesterdagar? Viktiga frågor för personal som under ett par års tid har jobbat med högsta intensitet för att rädda liv.

Man har alltid rätt till semester

I Sverige har alla rätt till minst fem veckors semester per år och heltid, alltså 25 dagar. Anställs man efter 31 augusti har man rätt till minst fem semesterdagar. Dessutom har man rätt till fyra veckors sammanhängande semester – 20 dagar – under perioden juni till augusti. 

De här reglerna går normalt inte att fingra på – de ligger i hjärtat av Sveriges arbetsrätt. Men så kom Covid-19 och allting förvandlades till upp-och-nervända världen där tidigare sanningar fick omprövas. 

Med pandemin kunde sjukvårdspersonal arbeta under krisavtal som gjorde att personal fick skjuta sin semester bort från sommaren. På det sätter trumfar krisavtalet den normala arbetsrätten. Man använder sällan så kraftiga åtgärder, men är det kris så är det. Det är viktigt att komma ihåg att krisavtalen inte raderade ut några semestrar, utan dagarna fick sparas. Då kan man undra hur många semesterdagar får man spara – vad säger de stora fackförbunden som kommunal till exempel?

Spara semester – en regel med undantag

Semester regleras i semesterlagen. Sällan hittar man lagar med så tilltalande namn! Semesterlagen är också arbetarens bästa vän, oavsett om man är medlem i lärarförbundet, vårdförbundet, kommunal, handels eller något annat fackförbund. Så, hur många semesterdagar får man spara? Svaret är ganska enkelt. Man kan spara de dagar som skjuter över de 20 semesterdagar man har laglig rätt till varje sommar. 

I många avtal får man fler semesterdagar än vad lagen sätter som minimum. De extra semesterdagarna kommer av förhandlingar mellan arbetsgivare och fackförbund. Har man till exempel 30 semesterdagar så skjuter 10 dagar över de grundläggande 20 dagarna på sommarsemestern. Dessa dagar kan sparas till senare år. De måste dock användas inom fem år från det år de sparades. Att spara semester ger arbetstagaren lite extra flexibilitet i hur arbetstiden kan regleras. 

Det kan dock finnas lokala avtal som reglerar semestern ytterligare. Vill du veta exakt vad som gäller är det bäst att kontakta ditt fackförbund. Det är också bra att komma ihåg att den semester som skjuts upp genom olika krisavtal inte räknas som sparad semester i vanlig ordning. Då det inte är arbetstagaren som väljer att inte ta ut semester kan arbetsgivaren få betala ut en ersättning för den semester som skjuts upp. Ofta handlar det i första hand om extra semesterdagar, i andra hand om ekonomisk kompensation. 

Fråga gärna experten

Det är tydligt att allt arbete och semester i grunden regleras av lagar som modifieras av lokala avtal. Lagar och avtal är på plats för att säkerhetsställa att arbetsplatser har personal och att denna personal har rätt till en bra arbetsmiljö. Har dessa lagar blivit åsidosatta av oförutsägbara händelser som covid-pandemin, är det bra att kontakta ett fackförbund för att se vilken typ av ersättning man är berättigad till. 

Hur många dagar semesterdagar får man spara? Alla som skjuter över den lagliga säkrade potten om 20 dagar varje sommar.. Hur många semesterdagar får arbetsgivaren spara åt en? Normalt sett, inga! Men om det finns särskilda skäl – fog – för att rädda känslig verksamhet kan personal inom vissa branscher som sjukvården kallas in. Då har arbetstagaren å andra sidan rätt till en viss kompensation.

Man ska vara noggrann med sina rättigheter. Vilken lojalitet man än känner till sitt företag, till sitt arbete och de människor det arbetet berör, mår ingen bättre av att man bränner ut sig. Vi har kommit långt i utvecklingen av en stark lagstiftning om en god arbetsmiljö. Den ska vi aldrig släppa på!

Related Posts