Hur mycket är barnbidraget som utgår för varje barn i Sverige?

by Maja Mando
child

Få länder har ett så bra skyddsnät att föräldrar får pengar för varje barn de har. I Sverige har föräldrar denna förmån. Inför stundande förlossningar ställer sig många föräldrar säkert frågor som  “hur mycket är barnbidraget?” och “vad ska jag göra för att få ta del av barnbidraget?”. Dessa frågor kommer föräldern snabbt få koll på. För varje barn en förälder i Sverige har betalas det ut en summa varje månad från det att barnet föds till att det slutar grundskolan. Föräldern behöver inte ansöka om att få dessa pengar utan summan betalas ut automatiskt. För att få barnbidraget är det endast några få kriterier som måste uppfyllas:

  • Föräldern måste vara vårdnadshavare till barnet
  • Barnet måste vara yngre än 16 år alternativt gå i grundskola eller i särskola
  • Både föräldern och barnet måste vara försäkrade i Sverige

Men, hur mycket är barnbidraget per månad i ett hushåll med flera barn?

Barnbidraget är till för att hjälpa föräldrarna med barnens behov, såsom kläder och mat. För ett barn får en familj 1250 svenska kronor. Har familjen fler än ett barn tillkommer ett flerbarnstillägg, så hur mycket barnbidraget är per månad är olika beroende på antalet barn i familjen. Även flerbarnstillägget betalas ut automatiskt och är inte heller det något som föräldrar behöver ansöka om. 

Hur mycket är barnbidraget när ett av barnen övergått till studiebidrag?

I en del familjer är varje krona av stor vikt och då kan det vara skönt att veta att flerbarnstillägget fortsätter att betalas ut även när ett av familjens barn gått över till studiebidrag, förutsatt att detta barn fortfarande bor hemma. Studiebidraget träder in när det äldre barnet börjar gymnasiet och betalas egentligen ut av CSN. Till skillnad från barnbidraget betalas det inte ut studiebidrag under sommaren, det vill säga när barnet är ledigt från sina studier. Ett sommarjobb kan med andra ord vara av stor vikt för det äldre barnet för att hjälpa sina föräldrar med ekonomin under sommaren samt själv få lite pengar att röra sig med. 

Related Posts