Decenniets coolaste teknikinnovationer

by Maja Mando

Just som vi tror att vi sett allt kommer ännu en teknikinnovation som får oss att tappa hakan. De uppfinningar vi dagligen omger oss med var nästintill omöjliga att förställa sig för tio år sedan, och idag utgör de naturliga och självklara inslag i vår vardag.

Med allt från avancerade användningsområden inom medicin och sjukvård till verklighetstrogna spel online har de tekniska nyheterna fullständigt exploderat det senaste decenniet. Här tar vi en närmre titt på några av de senaste årens absolut största, coolaste och mest imponerande tekniska innovationer, hur de fungerar och vilka användningsområden de har.

 

Augmented Reality – Från Pokémon Go till avancerade processer

De flesta av oss är vid detta lag bekanta med termen Virtual Reality. Den som exempelvis spelar live casino eller är en fena på online gaming har med största sannolikhet stött på, eller till och med själv upplevt detta fenomen. Medan målet med VR är att få användaren att känna det som att de befinner sig i en annan verklighet i en ny omgivning tar Augmented Reality det hela steget längre. I stället för att byta ut miljön du befinner dig i omfamnar AR ditt ekosystem och din omgivning genom att lägga virtuella segment över det du redan upplever omkring dig.

Det som är så häpnadsväckande med AR är att du kan stiga in i en digital värld utan att behöva lämna din miljö, i en kombination av verklighet och visuella data. Denna nya värld levereras till användaren genom att en AR-kamera läser av den verkliga världen och kopplas till olika applikationer som i sin tur söker efter referenser i den omgivande miljön där de virtuella objekten eller personerna placeras. Som ett sista steg spelar detta program därefter upp informationen i användarens AR-glasögon eller mobil.

AR-tekniken fick sitt första stora mainstreamgenomslag med Pokémon Go och har sedan dess förfinats för att idag användas av allt från kirurger under komplicerade operationer till brandmän som arbetstränar inför invecklade och farliga utryckningar. Denna teknik är oerhört spännande och det råder ingen tvekan om att AR kommer att fortsätta att utvecklas och förfinas för att passa ännu fler komplicerade processer och användningsområden.

 

3D-printing: Hus, metalldelar och glas

Även om 3D-printing funnits ett bra tag har användningsområdena skenat i väg under de senaste åren. Nu för tiden kan allt från reservdelar i metall, glas och till och med hus och organ skrivas ut med hjälp av denna otroliga teknik. I stället för att skeppa och sända viktiga komponenter kan alltså de olika elementen i stället skrivas ut i säkerhet på plats utan kostsamma och riskfyllda försändelser.

Så hur fungerar då en 3D-printer?  Enkelt förklarat läser printern av designfiler ofta skapade i ett CAD-program som omvandlas till ett speciellt filformat som kan läsas av skrivaren. Därefter skapas en utskrift genom att 3D-printern staplar tunna materiallager nedifrån och upp tills det önskade tredimensionella objektet tagit form. Materialet som används är ofta smält plast, som genom tekniken fused deposition modeling sprutas det ut olika lager. Utöver detta används ofta glas-, metall- eller plastpulver som med pulverbaserade tekniker binder de olika pulverpartiklarna med varandra med hjälp av en laser eller en speciell klistervätska.

Även om många redan har en 3D-printer hemma förväntas tekniken bli alltmer avancerad och användas allt mer av företag som vill spara in kostnader på transport och lagerhållning, samtidigt som de nötta och använda objekten enkelt kan smältas ner för att printas på nytt.

 

Artificiell intelligens: Superdatorer och problemlösning

Ända sedan Artificiell intelligens såg dagens ljus har det varit lite av en vattendelare. Skulle AI utvecklas till en teknik som gjorde människan överflödig? Det har hänt en del sedan AI-begynnelsen och idag kan tekniken beskrivas som en generell slags intelligens med möjlighet till problemlösning och kreativitet. Det vill säga en slags maskinell simulation av vår mänskliga hjärna.

Även om grundidén till AI inte längre är purung har de olika undergrupperna av tekniken sett enorma förändringar och genombrott under de senaste åren. Exempelvis använder sig idag majoriteten av tekniskt beroende företag av tekniken. Enkelt förklarat kan man säga att AI går ut på att få maskiner att klara av sådant som människor kan göra, fast mycket bättre – exempelvis att lösa olika specifika problem med hjälp av stora mängder data.

Användningsområdena är flera, och många aspekter, så som massiv automatisering av stora datamängder och andra uppgifter som är så omfattande att en människa inte kan ta hand om dem på ett produktivt sätt. Andra exempel är robotar som kan undersöka miljöer där människor inte kan vistas och självstyrande bilar.

Tanken på robotar med en superdatahjärna och självgående transportmedel utan en människa bakom spakarna kan visserligen kännas skrämmande, men det går inte att förneka att den avancerade tekniken spelar en stor och viktig roll i våra vardagsliv och markant har förbättrat kritiska samhällsfunktioner. Vilka de kommande innovationerna blir återstår bara att se!

 

 

Related Posts