Får du stanna på en busshållplats för i- eller urlastning?

by Maja Mando

Får du stanna på en busshållplats för i- eller urlastning?

Jag kan se dig nicka instämmande. Precis, du har någon gång funderat på den här frågan, eller hur? Låt oss ta itu med detta intressanta ämne, ska vi?

Om vi bryter ner frågan, handlar det egentligen om två delar. För det första, får man stanna vid en busshållplats? För det andra, får man i- eller urlasta vid en busshållplats? Vägtrafikföreskrifterna ger oss svaren.

Fråga Svar Lagstöd
Får man stanna vid en busshållplats? Ja, under specifika förutsättningar Vägtrafikförordningen (1998:1276) 10 §
Får man i- eller urlasta vid en busshållplats? Ja, under specifika förutsättningar Vägtrafikförordningen (1998:1276) 10 §

Perplexed? Låt mig göra det tydligare. Du får stanna på busshållplatser men det finns många saker att tänka på. Det bör inte skapa hinder eller fara för andra vägtrafikanter, inte minst bussarna.

FAKTA

  • Du får aldrig stoppa eller parkera på en busshållplats under dess driftstid om du inte använder den för att släppa av eller plocka upp passagerare.
  • Om du lastar eller urlastar varor på en busshållsplats är det tillåtet, men bara under en kort tid.
  • Om det finns en ledig yta att parkera på efter busshållsplatsen, så är det här du ska parkera.

Denna information är avgörande för att hålla våra vägar säkra och effektiva. Fortsätt att vara en ansvarsfull och hänsynsfull förare – det uppskattas av alla!

Related Posts