Kalcipos-d forte 500 mg/800 ie biverkningar

by Maja Mando

Vad är Kalcipos-D Forte 500 mg/800 IE?

Det här är ett läkemedel som är känt för sina exceptionella egenskaper när det kommer till att reglera kalcium- och fosfatnivåer i blodet. Men, precis som alla läkemedel, har det potentiala biverkningar. Pratar vi om kalcipos-d forte 500 mg/800 ie, hur kan du förstå dess biverkningar?

Namn på läkemedel Tillverkare Potentiala biverkningar
Kalcipos-D Forte 500 mg/800 ie FarmaPlus Trötthet, illamående, klåda

Vilka är de vanliga biverkningarna?

En del av de biverkningar som rapporterats inkluderar trötthet, illamående, hudutslag, klåda och buksmärtor. Dessa biverkningar kan vara tillfälliga och kanske bara visas under inledningen av behandlingen. Men, om någon av dessa symtom kvarstår eller blir värre, bör du definitivt söka medicinsk hjälp.

Finns det några allvarliga biverkningar?

Ja, det finns rapporter om allvarligare biverkningar, inklusive allergiska reaktioner, svår mag-tarm störningar, och onormala nivåer av kalcium i blodet. Det är av yttersta vikt att du omedelbart tar kontakt med din läkare om du upplever någon av dessa symtom.

Så, borde jag sluta ta Kalcipos-D Forte 500 mg/800 ie om jag har biverkningar?

Oroa dig inte. Alla läkemedel har potentialen att orsaka biverkningar, men det betyder inte nödvändigtvis att du kommer att uppleva dem. Dessutom kan din läkare ha föreskrivit denna medicin eftersom de tror att nyttan större än risken för biverkningar. Så, innan du slutar ta detta läkemedel, se till att du diskuterat detta med din läkare eller apotekspersonal.

Related Posts