Var händer mer än hälften av alla olyckor mellan bilar och cyklister/mopedister

by Maja Mando

Konfrontationen mellan bilar och cyklister/mopedister

Har du någonsin undrat var händer mer än hälften av alla olyckor mellan bilar och cyklister/mopedister? Olyckor mellan bilar och cyklister eller mopedister är tyvärr ett alltför vanligt fenomen på våra vägar. Men varför är det så? Och förresten, var händer de flesta av dessa olyckor?

Korsningar – en riskzon

Statistiken är tydlig: mer än hälften av de allvarliga kollisionerna mellan bilar och cyklister sker i eller nära korsningar. Varför? Jo, korsningar är platser där rutinerna ändras och olika hastigheter möts. En förvirrad eller stressad förare eller cyklist kan lätt missa att se den andra. Kanske ser vi detta fenomen mest tydligt i stora städer, där det är mer trafik och fler korsningar.

Olyckstyp Skadeomfattning Olycksplats
Kollision mellan bil och cyklist/mopedist Allvarliga skador Korsningar
Påkörning bakifrån Mindre allvarliga skador Raksträckor
Nästan olyckor (kringkörningar och undanmanövrar) Oftast inga fysiska skador, men psykologisk påverkan Överallt, men oftast i trånga gator och vid fel parkering

Hur kan vi minska riskerna?

Som vi alla vet, att förhindra är alltid bättre än att bota. Vi kan minska antalet olyckor genom att följa trafikreglerna, vara uppmärksamma på våra omgivningar, och respektera varandra i trafiken. För bilförare betyder det att alltid dubbelkolla innan de kör fram i en korsning och att hålla en säker avstånd till cyklister och mopedister. För cyklister och mopedister innebär det att alltid ha fungerande ljus och att använda blinkers när man svänger. Gemensamt ansvar är nyckeln till säkrare gator.

  • Respektera trafikreglerna
  • Var uppmärksam i trafiken
  • Använda fungerande ljus och signaler
  • Ha gemensamt ansvar

Related Posts