Varför 41 salutskott?

by Maja Mando

Salut är en slags militär hälsning som man använder vid firande av en särskild händelse. Exempel på såna händelser kan vara till exempel nationaldagen eller att monarken fyller jämt.

Enligt internationell militär tradition så är 21 skott det vanligaste sättet att skjuta salut. På 1800-talet i England bestämde man dock att 41 skott skulle användas vid extra viktiga händelser. Man kallade detta för en kunglig salut. En kunglig salut skulle man alltid (men inte bara) skjuta från Towern i London enligt reglerna.

Varför 41 salutskott för Prins Philip?

Prins Philip, den nuvarande brittiska drottningens gemål, gick bort 2021. Han var då 99 år gammal och hade varit prins sedan 1957. Prins Philip hade också tjänstgjort i den brittiska militären under andra världskriget.

Man bestämde att han skulle saluteras med 41 stycken skott – alltså en kunglig salut i brittisk stil. Den 10 april 2021 skedde detta med salutskott från bland annat Towern i London.

Related Posts