Crbug/1173575, non-js module files deprecated.

by Maja Mando

Är crbug/1173575, non-js module files deprecated, något du bör oroa dig för?

Om du är en webbutvecklare har du kanske sett varningen crbug/1173575. Men vet du vad det faktiskt betyder? Låt oss bryta ner det.

Vad betyder “non-js module files deprecated”

Innan vi börjar, låt oss ta en ögonblick för att förstå vad dessa termer betyder.

Term Förklaring Exempel
Deprecated En funktion eller teknik som inte längre rekommenderas eller kommer att upphöra att stödjas i framtiden. “Windows 7 är föråldrat, vilket innebär att det inte längre får säkerhetsuppdateringar.”
js module En enskild JavaScript-fil som innehåller en bit av kod som kan importeras och användas i andra JS-filer. “importera {Hello} från ‘./Hello.js’;”
crbug/1173575 Ett fel på Chrome’s buggtracker som refererar till att webbläsaren inte längre kommer att stödja icke-js-moduler. Bugg 1173575 på crbug.com

Hur påverkar det dig?

Om du har använt icke-js moduler i dina projekt, kommer de inte längre att stödjas. Om du ser varningsskylten “non-js module files deprecated” betyder det att du behöver uppdatera din kod. Några saker du kan göra är:

  • Omstrukturera din kod för att följa standard JS modulstruktur.
  • Använd paket som Babel eller webpack för att kompilera dina moduler till giltiga JS filer.
  • Ta kontakt med samhället för att få stöd och råd om hur man bäst kan anpassa din kod.

Slutsats

Kom ihåg, förändring är en naturlig del av utvecklingen. Håll dig uppdaterad och var villig att anpassa din kod för att hålla den relevant och kraftfull. Kom ihåg, det bästa skyddet mot föråldrande teknik är kontinuerlig inlärning och förbättring!

Related Posts