Hur vet man att en artikel är peer reviewed

by Maja Mando

Hur vet man att en artikel är peer reviewed?

Att avgöra om en artikel är peer reviewed kan vara lite klurigt, men det finns några klara tecken att leta efter. Låt oss dyka ner i hur man kan genomskåda denna process. Men först, låt oss förklara – vad betyder egentligen “peer reviewed”?

Peer review är en process där andra skickliga experter i samma ämnesområde granskar och kritiserar ett akademiskt arbete innan det publiceras. Det hjälper till att hålla vetenskapliga och akademiska standarder på topp, för att säkerställa att informationen är korrekt, välgrundad och användbar. Så, hur kan man se om en artikel har gått igenom denna process?

Är du med mig hittills? Bra! Låt oss bryta ner det.

Steg-för-steg guide för att identifiera en peer reviewed artikel

Först och främst, börja med var artikeln är publicerad. Några förlag och databaser anger specifikt om deras innehåll är peer reviewed. Du kan ofta hitta denna information på tidningens webbplats eller i en databasens informationsruta.

För det andra, titta på strukturen på artikeln. Har den en abstrakt, metod, resultat och diskussion? Detta är ofta ett tecken på en vetenskaplig artikel, som vanligtvis är peer reviewed.

Tredje steget är att kontrollera referenslistan. En lång lista med källor som även de är vetenskapliga artiklar, är en bra indikator på en peer reviewed artikel.

Tips Strategi Resultat
1. Kolla publikationsplatsen Sök efter indikationer på att materialet är peer reviewed på tidningens webbplats eller i databasens informationsruta. Om webbplatsen eller databasen verifierar att innehållet är peer reviewed, kan du lita på att artikeln är det.
2. Titta på artikelstrukturen Kontrollera om artikeln har en abstrakt, metod, resultat och diskussion. Strukturerad layout indikerar ofta en vetenskaplig och därför sannolikt peer reviewed artikel.
3. Kontrollera referenslistan Se om artikeln har en omfattande lista med källor. En lång lista med vetenskapliga källor är ofta ett tecken på en peer reviewed artikel.

Observera att dessa tips inte ger en 100% garanti. Om du är osäker, tveka inte att kontakta biblioteket eller en expert inom området. De har erfarenhet och kunskap för att hjälpa dig att avgöra om en artikel är

Related Posts