Hurts when i remember and i never wanna feel it again

by Maja Mando

Hurts When I Remember (När Jag Minns)

Ett gammalt ordspråk säger att tiden läker alla sår, men vissa sår tycks bli djupare med tiden, speciellt de som rör våra minnen. Det gör ont när jag minns, och jag vill aldrig känna det igen. Men hur flyr man från sina egna tankar? Är det överhuvudtaget möjligt?

Minska Smärtan av Smärtsamma Minnen

En sak kan vi börja med, vi kan välja att fokusera på de positiva aspekterna av vårt liv. Faktum är att hjärnan har förmågan att omdefiniera minnen och förstå dem på nytt. Vi kan omprogrammera våra tankar och känslor kring vissa saker och händelser.

Öva På Att Vara Nuet

Ett sätt att bryta tanken på smärtsamma minnen är att öva på mindfulness eller “atletisk medvetenhet”. Det innebär att vi bevisst fokuserar på nuet, till exempel genom djupandning eller meditation.

Strategi Beskrivning Förväntade Resultat
Fokusera på de positiva aspekterna Fokusera på det som gör dig lycklig, istället för att gräva in i minnen som gör ont. En förminskad känsla av negativitet och ökad livskvalitet.
Mindfulness eller “Atletisk medvetenhet” Meditation, yoga, djupandning och andra aktiviteter som hjälper till att hålla sinnet fokuserat på nuet. Reducerad stress, ökad medvetenhet om nuet och förbättrad allmän hälsa.

Öva på att släppa taget

Vi har alla vår del av sorg och besvikelser och minnen kan ofta vara smärtsamma. Genom att öva på att släppa taget, kan vi hjälpa oss själva att gå vidare och frigöra oss från den tidigare smärtan. Hur mycket det än gör ont när jag minns, måste vi komma ihåg att vi har makten att välja våra tankar och vår framtid.

Related Posts