Guide: Vapenskåp – allt du behöver veta

by Maja Mando

Att inneha jägarlicens och att vara vapenägare medför ett stort ansvar. Det gäller inte bara när du är ute i skog och mark med ett laddat vapen. Här handlar det också om förvaring i hemmet. För att lagligen förvara dina vapen och ammunition på rätt sätt, måste du investera i ett så kallat vapenskåp.

Ett vapenskåp är något som finns i olika storlekar och är oftast tillverkat av stål och gjutjärn. Vidare finns även olika säkerhetsklasser på vapenskåp, samt att det också finns olika låsanordningar. Allt det, plus vilken storlek du ska välja på ditt vapenskåp är viktigt. Här kan du läsa vidare och få lite mer information.

Olika storlekar på vapenskåp

Valet av storlek på det säkerhetsskåp du köper för att kunna låsa in vapen och ammunition, bygger givetvis på hur många vapen du har. Ja, eller så kan det vara en förberedelse för hur många vapen du planerar att köpa.

Med en jägarexamen anses du ha ett maximalt behov av fyra vapen. Något som också lett till att du inte får överskrida det utan särskilt tillstånd. Du som vill kan ansöka om tillåtelse att äga och förvara fler vapen. Dock är det inte lätt att få ett tillstånd att äga mer än sex vapen.

På så sätt blir det inte många som har ett behov av större vapenskåp än till mellan 4 – 6 vapen. Vid sidan av det ska du också se till att det finns bra förvaring gällande ammunition och andra tillbehör du vill förvara tillsammans med dina vapen.

Vapenskåp – Vilken låsanordning ska jag välja

De olika låsanordningar som finns gällande vapenskåp är antingen nyckel-lås eller kodlås. I vissa fall finns det även de skåp som har en kombination av både nyckel-lås och kodlås. Vilken låsanordning blir då bäst och är det ena säkrare än det andra?

Egentligen spelar det ingen roll vilken typ av lås du har på ditt vapenskåp. Båda typerna håller mycket hög säkerhet och har passerat kontroller och säkerhetsklassificering. Nackdelen med nycklar är att du kan förlora dem, medan fördelen är att bara den som har nyckeln kan komma in.

Gällande kodlås ligger nackdelen i att du måste komma ihåg din kombination utan att skriva ned den någonstans. I det fallet kan någon annan komma åt den. Fördelen blir jämfört med nycklar att du inte löper någon risk att förlora dem.

Rätt säkerhetsklass på vapenskåp

Något du också ska vara noga med är att du får ett godkänt vapenskåp. I det fallet är det den säkerhetsklass som visas på skåpet som gäller. Tidigare, innan 2011, var det SS3492 som gällde. Numera är det den nya standarden SSF3492 som måste vara uppfylld.

De flesta vapenskåp som uppfyller den nya standarden, säljer butiker under informationen att de uppfyller både den gamla och nya standarden. Som lite kuriosa kan det vara så att gamla vapenskåp med beteckningen SS3492 även uppfyller kraven för den nya standarden. I det fallet kommer även ditt gamla vapenskåp att vara en plats för laglig förvaring av dina vapen.

Related Posts